TR | EN

Doç. Dr. Sabri Tankut Atan

Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

PROJELER

  1. 'İnşaat Yapım Projelerinde Kesikli Zaman Maliyet Ödünleşim Probleminin Çözümü için Etkin Bir Memetik Yöntem Geliştirilmesi', TÜBİTAK 1001, 2 years
  2. 'İnşaat Yapım Projelerinde Kaynak Dengeleme Problemi için Yüksek Performanslı Kesin ve Üst-Sezgisel Yöntemler Geliştirilmesi', TÜBİTAK 1001, 2 years
  3. 'Türk Hazır Giyim Sanayi için Veri Madenciliği Tabanlı Bir Kalıcı İndirim Yönetim Sistemi Prototipi', TÜBİTAK 1001, 3 years