TR | EN

Prof. Dr. Lütfi Arda

Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İLETİŞİM BİLGİSİ

E-posta : lutfi.arda eng.bau.edu.tr
Telefon : +90 212 381 0558
Faks : +90 212 381 0550
Oda No : D313

Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

ARAŞTIRMA ALANLARI

  • Malzeme Bilimi
  • Nanoteknoloji
  • Yarıiletkenler
  • Gaz Algılama
  • Optik özellikler
  • Manyetik özellikler
  • Süperiletkenlik Özellikler
  • 3-Boyutlu Yazıcı
  • HTS ve LTS süperiletkenler
  • Mekaniksel özellikler

EĞİTİM

Lisans Eğitimi
Fizik Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, 1992

Yüksek Lisans Eğitimi
Fizik, Gazi Üniversitesi, 1997
'II Tip üstüniletkenlerde vortex-vortex ve vortex-pinning etkileşmelerinin numerik metodla incelenmesi' (Şahin AKTAŞ)

Doktora Eğitimi
Fizik, MarmaraÜniversitesi ve Florida State Univ-NHMFL, 2004
'(Gd1-xHox)2O3 tampon tabaka üzerine YbBCO süperiletken filmlerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu' (Şahin AKTAŞ)