TR | EN

İbrahim Ertuğrul Yalçın

Bahçeşehir University, Faculty of Engineering and Natural Sciences

Civil Engineering Department

PROJECTS

  1. 'Determination of sources of PM and their vapor-phase organic fraction', TUBITAK 1001, 2016-2017
  2. 'Development of National Air Pollution Emissions Management System', TUBITAK 1007, 2013-2016
  3. 'Kırgısiztan doğal ceviz populasyonu içerisinden üstün özellikli tiplerin seçilmesi ve bunların meyve özelliklerinin belirlenmesi', KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, 2015-2016
  4. 'Kırgızistan Bişkek’te yol kenarlarındaki bazı ağaç türlerinde trafik kökenli ağır metal kirliliğinin araştırılması', KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, 2013-2014
  5. 'Development of Emissions Inventory for the City of Istanbul and Validation via Air Quality Models and Observations', TUBITAK GSRT, 2011-2012
  6. 'Sources and Composition of Urban Aerosols: A Case Study in Istanbul', TUBITAK 1002, 2011-2012
  7. 'Dört Farklı Konsantrasyonda Hazırlanan AlCl3'ün Sorghum spp. (Darı) Bitkisinde Büyüme ve Gelişme Parametreleri Üzerine Etkileri', Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Yurtdışı Araştırma Projeleri, 2009-2010
  8. 'Dört Farklı Stres Faktörünün (Alüminyum, Kadmiyum, Tuz ve Kuraklık) Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinin Stomaları Üzerine Etkileri', Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Yurtdışı Araştırma Projeleri, 2009-2010
  9. 'Yapı Gereçleri Üreten Bir Fabrikanın Proses Arıtma Suyu İle Sulanmış Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinin Büyüme Parametrelerinin İncelenmesi', Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Yurtdışı Araştırma Projeleri, 2008-2009