TR | EN

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Akcan

Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

İLETİŞİM BİLGİSİ

E-posta : dogan.akcan eng.bau.edu.tr
Telefon : +90 212 381 0583
Faks : +90 212 381 0550
Oda No : D108

Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

ARAŞTIRMA ALANLARI

  • Malzeme Bilimi
  • Nanoteknoloji
  • Yarıiletkenler
  • Gaz Algılama
  • Optik özellikler

EĞİTİM

Lisans Eğitimi
Fizik, Marmara Üniversitesi, 2006
'Kuark - Gluon Plazması' (Ülker ONBAŞLI)

Yüksek Lisans Eğitimi
Ortaöğretim Fizik Öğretmenliği (Tezsiz), İstanbul Üniversitesi, 2008
'Ortaöğretimde Elektromanyetik Dalgalar ile Yapılabilen Deneyler ve Günlük Yaşantıda Kullanılan Elektromanyetik Dalgalarla Çalışan Aletler' (Sehban KARTAL)

Yüksek Lisans Eğitimi
Enerji Bilim ve Teknoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
'"İletken Zn1-X:Mg0.05AlxO İnce Filmlerinin Radyasyon Karşısında Optik Davranışlarının İncelenmesi"' (Nigün DOĞAN BAYDOĞAN)

Doktora Eğitimi
Matematik, Bahçeşehir Üniversitesi, 2017
'SOL – GEL YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN ÇİNKO OKSİT İNCE FİLMLERDE KUSURLARIN YAPI, OPTİK VE GAZ ALGILAMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ' (Lütfi ARDA)