TR | EN

Dr. Öğr. Üyesi Bora Büyüksaraç

Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

İLETİŞİM BİLGİSİ

E-posta : bora.buyuksarac eng.bau.edu.tr
Telefon : +90 212 381 5649
Faks : +90 212 381 0550
Oda No : 430

Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

ARAŞTIRMA ALANLARI

  • Medikal Görüntüleme
  • Görüntü İşleme
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme
  • Perfüzyon Görüntüleme
  • MRG ile Kalp Perfüzyonu
  • MRG ile Beyin Perfüzyonu
  • 3 Boyutlu Modelleme

EĞİTİM

Lisans Eğitimi
Elektrik Elektronik Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, 1997
'Zaman-Frekans Analiziyle Akciğer Seslerinin Sınıflandırılması' (Prof. Dr. Yasemin Kahya)

Yüksek Lisans Eğitimi
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, 2000
'Gerçek T1 ve Proton Yoğunluğu Parametreleri Kullanarak Manyetik Rezonans Beyin Görüntülerinin Sınıflandırılması' (Prof. Dr. Mehmed Özkan)

Doktora Eğitimi
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, 2018
'Perfüzyon Görüntülemede MR Anjiyografi Destekli Yarı Otomatik Metotla Arteryal Girdi Fonksiyonu Tanımlanması' (Prof. Dr. Mehmed Özkan)