TR | EN

Dr. Öğr. Üyesi Alper Camcı

Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İşletme Mühendisliği Bölümü

İLETİŞİM BİLGİSİ

E-posta : alperçcamci eng.bau.edu.tr
Telefon : +90 212 381 5692
Faks : +90 212 381 0550
Oda No : 440

Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İşletme Mühendisliği Bölümü
Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

ARAŞTIRMA ALANLARI

  • Proje Yönetimi
  • Teknoloji Yönetimi
  • İnovasyon yönetimi
  • Kompleks sistemler
  • Lojistik Yönetimi
  • Endüstriyel Dönüşüm Yönetimi (Endüstri 4.0)
  • Örgütsel öğrenme

EĞİTİM

Lisans Eğitimi
Mechanical Engineering, Istanbul Technical University, 1991

Yüksek Lisans Eğitimi
Mechanical Engineering, Wayne State University, 1995

Doktora Eğitimi
Industrial Engineering and Management Systems, University of Central Florida, 2006
'AN ASSESSMENT OF ALIGNMENT BETWEEN PROJECT COMPLEXITY AND PROJECT MANAGEMENT STYLE' (Dr. Timothy Kotnour)