TR | EN

Dr. Öğr. Üyesi Zafer İşcan

Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

İLETİŞİM BİLGİSİ

E-posta : zafer.iscan eng.bau.edu.tr
Telefon : +90 212 381 5650
Faks : +90 212 381 0550
Oda No : D522
Web Sayfası : https://sites.google.com/site/zaferiscan

Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

ARAŞTIRMA ALANLARI

  • beyin-bilgisayar arayüzleri
  • uyarılmış potansiyeller
  • biyolojik işaret işleme
  • görüntü işleme
  • örüntü tanıma
  • makine öğrenmesi
  • yapay sinir ağları

EĞİTİM

Lisans Eğitimi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002

Yüksek Lisans Eğitimi
Biyomedikal Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
'Yapay Sinir Ağları Kullanarak Ultrasonik Görüntülerde Dokuların Bölütlenmesi' (Tamer ÖLMEZ (PhD))

Doktora Eğitimi
Elektronik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
'Elektroensefalogram Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzleri için Sınıflama Yöntemlerinin Geliştirilmesi' (Zümray DOKUR (PhD))