TR | EN

Arş. Gör. Ümmügülsüm Alyüz

Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İLETİŞİM BİLGİSİ

E-posta : ummugulsum.alyuz eng.bau.edu.tr
Telefon : +90 212 381 5689
Faks : +90 212 381 0550
Oda No : -

Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

ARAŞTIRMA ALANLARI

  • Hava Kalitesi Modellemesi
  • Emisyon envanterleri
  • Hava Kirliliği
  • Endüstriyel Kirlilik
  • Katı atık yönetimi
  • Mühendislik Ekonomisi

EĞİTİM

Lisans Eğitimi
Çevre Mühendisliği, Trakya Üniversitesi, 2008
'Düzenli Depolama Sahaları Proje ve Yönetim Esasları' (Ass. Prof. Fusun Uysal)

Yüksek Lisans Eğitimi
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
'Türkiye için Emisyon Envanteri Oluşturulması' (Prof. Dr. Kadir Alp)

Yüksek Lisans Eğitimi
İşletme İktisadı Enstitüsü, MBA, İstanbul Üniversitesi, 2010
'Bir Düzenli Depolama Sahası İnşaatı Projesinin Finansal Analizi' (Prof. Dr. Recep Pekdemir)

Doktora Eğitimi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
'Emisyonlardaki Belirsizliğin Hava Kalitesi Model Sonuçlarına Etkisinin Hesaplanması' (Prof. Dr. Alper Unal)