TR | EN

Doç. Dr. Pınar Sarısaray Bölük

Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

İLETİŞİM BİLGİSİ

E-posta : pinar.sarisaray eng.bau.edu.tr
Telefon : +90 212 381 0579
Faks : +90 212 381 0550
Oda No : D528

Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

ARAŞTIRMA ALANLARI

  • Telsiz Ağlar
  • Bilgisayar Ağları
  • Telsiz Duyarga Ağlar
  • Programlama (C#, C++, Java)
  • Ağ Güvenliği

EĞİTİM

Lisans Eğitimi
Bilgisayar Mühendisliği,  Karadeniz Teknik Universitesi, 1997
'C++ ile Mantıksal Devre Çözümleme' (Will Sawyer)

Yüksek Lisans Eğitimi
Bilgisayar Mühendisliği,  Karadeniz Teknik Universitesi, 2001
'Paket Filtreleme ile Ağ Güvenliği' (Assoc. Prof. Mustafa Ulutaş)

Yüksek Lisans Eğitimi
Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Bahçeşehir Üniversitesi, 2018
'Cinsiyet Temelli Hedefleme Yaparak Yapılan Siyasi Propagandaların Seçmen Üzerinde Etkisi' (Asst. Prof. Dr. Yüksel Alper Ecevit)

Doktora Eğitimi
Bilgisayar Mühendisliği,  İstanbul Teknik Universitesi, 2011
'Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga Ağlarında Sağlam Görüntü Aktarımı' (Prof. Dr. Şebnem Baydere- Prof. Dr. Emre Harmancı)