TR | EN

Assoc. Prof. Mehmet Berke Gür

Bahçeşehir University, Faculty of Engineering and Natural Sciences

Mechatronics Engineering Department

PROJECTS

  1. 'Robotic Squid for Underwater Manipulation and Intervention (Sualtında Manipülasyon için İnsansız Robot Mürekkepbalığı Geliştirilmesi ve Tasarımı)', TÜBİTAK 1003, 2018-2021
  2. 'Development of Autonomous Transport Vehicles and Human-Machine / Machine-Machine Interfaces for Smart Factories (Akıllı fabrikalar için otonom tasıyıcılar ve gerekli insan-makine ve makine-makine arayüzlerinin gelistirilmesi)', TÜBİTAK 1003, 2017-2020
  3. 'Denizaltılarda Öz Akustik Kestirimi ve Akustik İzleme / Uyarı Sistemi Prototip Geliştirilmesi', SSM, 2016-2018
  4. 'Design and Development of a Robotic Forceps with Force Feedback Capability for Minimal Invasive Surgery (Minimal Invazif Cerrahi için Kuvvet Geri Beslemeli Robotik Forseps Tasarımı ve Geliştirilmesi)', TÜBİTAK 1003, 2016-2018
  5. 'Time Reversal Based Photoacoustic Medical Imaging (Zaman Geri Çevrimi Yöntemi ile Foto Akustik Tıbbi Görüntüleme)', TÜBİTAK 3501, 2013-2018
  6. 'High Resolution and Robust Time Reversal Acoustics using Vector Sensor Arrays (VecTRA)', EC FP7 People Marie Curie Actions, 2010-2015
  7. 'Optimization of Ventriculoarterial Coupling System Efficiency with a Mechanical Assist Device (Mekanik Dolaşım Desteği İle Sol ventrikül-Atardamar Bağlaşık Sistem Veriminin İyileştirilmesi)', TÜBİTAK 1001, 2011-2013
  8. '4D Modeling of the Human Heart and Hemodynamic Mapping (Kalbin Dört Boyutlu Modeli ve Hemodinamik Haritalanması)', SanTEZ, 2010-2012