Doç. Dr. AHMET BEŞKESE


 

Sayfa İçeriği

 

Kişisel Bilgiler

Yaptığı Projeler ve Verdiği Eğitimler

Eğitim

Yayınları

Şu Anki İşi

Dernek Üyelikleri

İş Deneyimi

Linkler

İdari Görevler  

İletişim Bilgileri

 

  

Kişisel Bilgiler

 

Doğum tarihi      :

8 Şubat 1970

Doğum yeri         :

İstanbul, Türkiye

Cinsiyeti              :

Erkek

Medeni durumu :

Evli ve 2 çocuk babası

 

Sayfa içeriğine geri dönüş 

Eğitim Durumu

 

Alınan dereceler parantez içinde gösterilmiştir.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi Programı                        1995-2001

Endüstri Mühendisliği Doktora Derecesi (4/4)

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi Programı                   1992-1995

                                                Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi (89/100)

 

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi,

Endüstri Mühendisliği Bölümü                                                                                   1988-1992

                                                Endüstri Mühendisliği Lisans Derecesi (3,28/4)

 

Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi

Elektronik Bölümü                                                                                                     1984-1988
(Prep class for English + 3 years of education)
 

Sayfa içeriğine geri dönüş 

Şu Anki İşi

 

Halen Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Industrial Engineering Doktora Programı’nın koordinatörlüğünü yürütmektedir.

 

Sayfa içeriğine geri dönüş 

İş Deneyimi

 

2002-2003 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttüğü İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Şubat 2002’den itibaren Yardımcı Doçent, Ekim 1992’den Yardımcı Doçent olana kadar da Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Burada, Üretim Sistemlerinde Kalite Güvencesi, Tesis Tasarımı ve Selected Topics in Industrial Engineering lisans dersleri ile Information Systems Management ve Quality Systems Development yüksek lisans derslerini vermiştir.

 

1999 yılı Mayıs – Ağustos ayları arasında A.B.D.’nde University of Wisconsin-Madison bünyesinde yer alan Center for Quality and Productivity Improvement’da “Honorary associate” olarak araştırmalar yapmış ve kamu sektöründe Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını inceleyen bir projede yer almıştır.

 

1999 Ekim ayından 2000 yılı Temmuz ayı başlarına kadar İngiltere’de Brunel University, Department of Information Systems and Computing’de Kalite Yönetimi ve Bilişim Sistemleri Yönetimi (Information Systems Management) konularında araştırmalarda bulunmuştur.

 

İngiltere’de bulunduğu süre içerisinde,  University of London – Goldsmiths College’da “Information Systems Management” ve “Decision Support and Executive Information Systems” derslerini “visiting tutor” ünvanı ile vermiştir.

 

Sayfa içeriğine geri dönüş 

İdari Görevler  

 

2002-2003 İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı.

2004-2008, 2009-2010 ve 2012-2013 dönemlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı.

2011-2014 Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı.

2017-2019 Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.

2019-... Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcılığı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde birçok dönem Fakülte Kurulu ve FYK üyeliği.

Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu’na bağlı olarak Eğitim Komisyonu, Program Komisyonu, Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Komisyonu üyelikleri.

Farklı dönemlerde Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi ve Tedarik Zinciri ve Lojistik yüksek lisans programları koordinatörlükleri.

 

Sayfa içeriğine geri dönüş 

Yaptığı Projeler ve Verdiği Eğitimler

 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde yer alan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) için Ekonomi Bakanlığı desteği ile "Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu" projesinin ilk adımı olan “ihtiyaç analizi”nin proje koordinatörlüğünü yürütmüştür.

İETT 5 yıllık stratejik plan çalışmalarında danışmanlık yapmış ve çalıştay moderatörlüğü görevini yürütmüştür.

Bayer PS Turkey misyon oluşturma ve strateji geliştirme çalışmalarında danışmanlık ve çalıştay moderatörlüğü görevini yürütmüştür.

Bahçeşehir Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Devlet Su İşleri ortaklığında yapılan “Devlet Su İşleri Su Veritabanı” projesinde görev almıştır.

Doğan On-Line (DOL) bünyesinde hazırlanmış olan Kolay Otel Sistemi’nin İş Planının (Business Plan) yapılması ve sistem analizi ile iş akışlarının çıkarılması aşamalarında danışmanlık görevi yapmıştır.

 

İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün uluslararası düzeyde ABET kriterlerine göre akreditasyonu için yapılan çalışmalarda bölüm temsilciliği görevini üstlenmiştir. (İTÜ Endüstri Mühendisliği Programı, yapılan değerlendirme sonucunda eşdeğerlik belgesi almaya hak kazanmıştır.)

Varan Turizm Seyahat A.Ş.’nin personeline verdirmekte olduğu “Hizmet İlişkileri” eğitimi ile, orta düzey yöneticilerine verdirmekte olduğu “Müşteri Odaklı Yönetim”, “Hizmet Yönetimi” ve “Temel Yöneticilik” programlarının yürütücüsü ve eğitmeni olmuştur.

İTÜ Rektörlüğü bünyesinde yürütülmekte olan “Personel Otomasyonu” projesinde çalışmıştır.

İTÜ Rektörlüğü bünyesinde yürütülmekte olan “Toplam Kalite Yönetimi” projesinde çalışmıştır.

Bersan adlı 500’ün üstünde çalışana sahip bir tekstil firmasında, işletme faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve bunun sonucunda iyileştirilmiş faaliyetler için Kalite Güvencesi El Kitabı’nın oluşturulması, ayrıca işletmenin Reorganizasyonu ve beraberinde Organizasyon El Kitabı’nın oluşturulması konulu projelerde Proje Yöneticisi ve Yürütücüsü olarak yer almıştır.

Alpan adlı 150 civarında çalışana sahip bir tekstil firmasında, işletme faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve bunun sonucunda iyileştirilmiş faaliyetler için Kalite Güvencesi El Kitabı’nın oluşturulması, ayrıca işletmenin Reorganizasyonu ve beraberinde Organizasyon El Kitabı’nın oluşturulması konulu projelerde Proje Yöneticisi ve Yürütücüsü olarak yer almıştır.

Sistem Reklamcılık A.Ş. bünyesinde yürütülen prosedür yazımı çalışmalarına katılmıştır.

Aydınlı Tekstil firması için yapılan reorganizasyon ve işletme süreçlerinin yeniden düzenlenmesi projesinin proje grubu içinde yer almıştır.

Kuveyt Türk için yapılan reorganizasyon ve işletme süreçlerinin yeniden düzenlenmesi projesinin proje grubu içinde yer almıştır.

Darüşşafaka Vakfı ve Okul Kampüsünün reorganizasyonu ve Maslak’taki yeni kampüse taşınmaları öncesinde bu kampüs için hizmet sistemlerinin kurulması konulu döner sermaye projesinde çalışmıştır.

 

Gerek İTÜ tarafından gerekse KOSGEB bünyesinde düzenlenen Windows ve uygulamaları konulu bilgisayar eğitimi programlarında; Windows, Word, Excel, Power Point, Access ve Internet derslerinde eğitmen ve program koordinatörü olarak görev almıştır.

 

Sayfa içeriğine geri dönüş 

 

Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.     ACAR, C., BESKESE, A., TEMUR, G. T., 2019 (forthcoming, available online). A novel multicriteria sustainability investigation of energy storage systems, International Journal of Energy Research, Accepted, DOI:10.1002/er.4459.

A2.     BESKESE ,A., KAHRAMAN, C., ENDER BUYUKBAY, S., BOZBURA, F. T., (2018). An intiutionistic fuzzy multi-expert and multi-criteria system for effective performance management, Technological and Economic Development of Economy, 24(6): 2179-2201.

A3.     CAMCI, A., TEMUR, G. T., BESKESE, A., 2018. CNC Router Selection for SMES in Woodwork Manufacturing Using Hesitant Fuzzy AHP Method, Journal of Enterprise Information Management, 31(4): 529-549.

A4.     ACAR, C., BESKESE, A., TEMUR, G. T., 2018. Sustainability analysis of different hydrogen production options using hesitant fuzzy AHP, International Journal of Hydrogen Energy, 43: 18059-18076.

A5.     YILDIZ, D., BESKESE, A., BOZBURA F. T., 2015. A hybrid decision-support model for self- managed career, Kybernetes, 44(4), 555 - 575.

A6.     BESKESE, A., DEMİR, H., OZCAN, H.K., OKTEN, H.E., 2015. Landfill site selection using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS: a case study for Istanbul, Environmental Earth Sciences, 73(7), 3513-3521.

A7.     BESKESE, A., DEMİR, H., OZCAN, H.K., OKTEN, H.E., 2014. Landfill site selection using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS: a case study for Istanbul, Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-014-3635-5.

A8.     BESKESE, A., SEN, T., 2013. A fuzzy multiattribute approach to help measure quality of online classifieds systems, Journal of Multiple-Valued Logic & Soft Computing, 20, pp.121-141.

A9.     KAHRAMAN, C., BESKESE, A. and KAYA, I., 2010. Selection among ERP outsourcing alternatives using a fuzzy multi-criteria decision making methodology, International Journal of Production Research, 48(2), pp.547-566.

A10.  BESKESE, A., BOZBURA, F. T., 2008. Prioritization of Relational Capital Measurement Indicators Using Fuzzy AHP, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 14(3-5), pp.415-434.

A11.   BOZBURA, F. T., BESKESE, A., 2007. Prioritization of organizational capital measurement indicators using fuzzy AHP. International Journal of Approximate Reasoning, 44(2), pp.124-147.

A12.   BOZBURA, F. T., BESKESE, A., KAHRAMAN, C., 2007. Prioritization of human capital measurement indicators using fuzzy AHP. Expert Systems with Applications, 32(4), pp. 1100-1112.

A13.  IRANI, Z., BESKESE, A., and LOVE, P.E.D., 2004. Total quality management and corporate culture: constructs of organisational excellence, Technovation: An International Journal of Technical Innovation and Entrepreneurship, 24 (2004), pp.643-650.

A14.  BESKESE, A., KAHRAMAN, C., and IRANI, Z., 2004. Quantification of flexibility in advanced manufacturing systems using fuzzy concept, International Journal of Production Economics, 89 (1), pp.45-56.

A15.  KAHRAMAN, C., BESKESE, A., and RUAN, D., 2004. Measuring flexibility of computer integrated manufacturing systems using fuzzy cash flow analysis, Information Sciences, 168 (2004), pp.77-94.

A16.  CEBECI, U. and BESKESE, A., 2002. An Approach To the Evaluation of Quality Performance of The Companies in Turkey, Managerial Auditing Journal, Vol.17, No.1, pp.92-100.

A17.  BESKESE, A. and CEBECI, U., 2001. Total Quality Management and ISO 9000 Applications in Turkey, The TQM Magazine, 1, 69-73.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.        BESKESE, A., HAKTANIR, E., 2016. Influence Of Human Capital And Organizational Capital On The Organizational Innovation TMT16, 20th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 24 Eylül-1 Ekim, Mediterranean Sea Cruising, 261-264.

B2.     YILDIZ, D., BOZBURA, F. T., BESKESE, A., 2015. A Model Proposal To Analyse The Effects Of Career Management On Organizational And Individual Level, TMT15, 19th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 22-23 Temmuz, Barselona, İspanya, 189-192.

B3.     BÜYÜKBAY, S. E., BOZBURA, F. T., BESKESE, A., 2015. Setting The Stage For A New Construct For Determining Employee Well-Being, TMT15, 19th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 22-23 Temmuz, Barselona, İspanya, 193-196.

B4.     BESKESE, A., BOZBURA, T., ALDEMİR, G., 2014. A model proposal to measure national intellectual capital, TMT14, 18th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 10-12 Eylül, Budapeşte, Macaristan, 193-196.

B5.     ŞENEL, B., BEŞKESE, A., 2013. Yükseköğretim sisteminde etkin kalite ölçümü, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2013), 12-14 Aralık, Sakarya, Türkiye, 1073-1085.

B6.     BESKESE, A., EVECEN, C., 2012. Supplier Selection in Healthcare Industry, TMT12, 16th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 10-12 Eylül, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 243-246.

B7.     BOZBURA, F.T., BEŞKESE, A., BAYRAKTAR, E. and İŞÇİ, S., 2011. Prioritization of Sustainable Supply Chain Measurement Indicators Using Fuzzy AHP, TMT11, 15th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 12-18 Eylül, Prag, Çek Cumhuriyeti, 453-456.

B8.     BEŞKESE, A., BOZBURA, F.T., ÇAVUŞOĞLU, N.G., 2011. A Fuzzy AHP Method to Prioritize Individual Attributes in a Performance Appraisal System, TMT11, 15th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 12-18 Eylül, Prag, Çek Cumhuriyeti, 469-472.

B9.     BEŞKESE, A., ŞAKRA, A., 2010. A model proposal for supplier selection in automotive industry, TMT10, 14th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 11-18 Eylül, Akdeniz, 809-812.

B10.  EVECEN, C., BESKESE, A., 2009. A performance appraisal model proposal for blue collar employees in a university, TMT09, 13th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 16-21 Ekim, Hammamet, Tunus, 269-272.

B11.    BOZBURA, F. T., BESKESE, A., ÖZGÜN, Ç., 2008. Modelling the Tour Planing of the Employees on the Critical Tasks by Genetic Algorithm, TMT08, 12th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 26-30 Ağustos, İstanbul, 381-384.

B12.    BOZBURA, F. T., BESKESE, A., KAYA, T.S., 2008. TOPSIS Method on Player Selection in NBA, TMT08, 12th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 26-30 Ağustos, İstanbul, 401-404.

B13.  BOZBURA, F. T., BESKESE, A., OZDEMIR, C., 2007. Workforce Planning with Genetic Algorithms in a University Department, TMT07, 11th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 5-9 Eylül 2007, Hammamet, Tunus, 1535-1538 in App.

B14.  BESKESE, A., BOZBURA, F. T., AVLANMAZ, N.,  2007. Determining the Priorities of the Criteria of EFQM’s Excellence Model to Best Fit the Turkish Context, TMT07, 11th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 5-9 Eylül 2007, Hammamet, Tunus, 1539-1542 in App.

B15.    BESKESE, A., BOZBURA, F. T., YUCELER, M. B., BESKESE, M. B., 2006. Use of knowledge management in Turkish organizations, TMT06, 10th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 11-15 Eylül 2006, Barcelona-Lloret de Mar, 1561-1564 in App 2.

B16.  BESKESE, A., BOZBURA, F. T., 2006. Prioritization of Relational Capital Measurement Indicators Using Fuzzy AHP, Applied Artificial Intelligence: Proceedings of the 7th International FLINS Conference. 29-31 August 2006, Genova, Italy, 395-400.

B17.    BOZBURA, T., BESKESE, A., 2005. Prioritization of Organizational Capital Measurement Indicators Using Fuzzy AHP, IFSA 2005 World Congress. Fuzzy Logic, Soft Computing and Computational Intelligence Theories and Applications. 26-31 Temmuz 2005, Pekin, Çin, 1756-1760.

B18.    BOZBURA, F. T., BESKESE, A., AKYÜZ, G., 2005. A genetic algorithm approach in Lot-Sizing Decision Problems, TMT05, 9th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 26-30 Eylül 2005, Antalya, 1495-1498.

B19.  BOZBURA, F. T., BESKESE, A., ARGUNŞAH, H., 2005. A survey of knowledge management in Turkish organizations, TMT05, 9th International Research/Expert Conference on "Trends in the development of Machinery and associated Technology", 26-30 Eylül 2005, Antalya, 1499-1502.

B20.  YAMAN, N., BEŞKESE, A., BEŞKESE, B., 2004. Technology Effects on Logistics Companies’ Competitiveness, Proceedings of International Logistics Congress 2004, 2-3 Aralık, İzmir, Türkiye, 706-715.

B21.    BEŞKESE, B., BEŞKESE, A., 2003. Techniques for ERP Software Selection, Proceedings of International Logistics Congress 2003, June 30-July 01, Istanbul, Turkey, 144-148.

B22.  CEBECİ, U., BEŞKESE, A., 2003. Supplier Evaluation and Relations in QS 9000 Certified Companies in Turkey, Proceedings of International Logistics Congress 2003, June 30-July 01, Istanbul, Turkey, 178-180.

B23.  BESKESE, A., 2002. An excellence model of our own, New Trends for Business Excellence – International Seminar, October 10-11, Istanbul, Turkey,  92-95.

B24.  BESKESE, A., KAHRAMAN, C., RUAN, D., 2002. Flexibility quantification in computer integrated manufacturing systems based on fuzzy cash flow analysis, Proceedings of the 5th International FLINS Conference on Computational Intelligent Systems for Applied Research, September 16-18, Gent, Belgium, 171-178.

B25.  BESKESE, A., KAHRAMAN, C., and IRANI, Z., 2002. Quantification of Flexibility in Advanced Manufacturing Systems Using Fuzzy Present Worth Analysis, CD Proceedings of 2nd International Conference on Systems Thinking in Management, April 3-5, University of Salford (UK).

B26.  IRANI Z., BESKESE A., and LOVE P.E.D., 2000. TQM as a Strategy for Developing a Corporate Culture: A Case Experience, 5th International Conference on ISO 9000 and Total Quality Management (5th ICIT), 25-27 Nisan, Singapur,  238-241.

B27.  CEBECİ, U., BESKESE, A., 1998. An Approach Using Fuzzy Sets to the Evaluation of Quality Performance of the Companies in Turkey, The Second Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS 98),  Proceedings 1033-1043, 6-7 Ağustos, Sakarya, Türkiye.

B28.  BESKESE, A., CEBECİ, U., 1998. An Investigation of the Implementation of ISO 9000 and TQM and Their Relationships in Turkey, 3rd International Conference on ISO 9000 and Total Quality Management (3rd ICIT), Proceedings 1-6, 14-16 Nisan, Hong Kong.

 

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler :

C2.1.   KAHRAMAN, C., BEŞKESE, A., BOZBURA, T., 2006. Fuzzy Regression Approaches and Applications, in Studies in Fuzziness and Soft Computing #201: Fuzzy Applications in Industrial Engineering, Springer, Berlin, Ed: Kahraman, C., pp.589-615.

C2.2.   BEŞKESE, A., 2007. İşletmelerde Sürekli İyileştirme Süreci: Kaizen, Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Yönetimi, Çağlayan Kitabevi, Ed: Erkan Bayraktar, İstanbul, sh:77-90.

C2.3. BEŞKESE, B., BEŞKESE, A., 1997. “İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitiminin İrdelenmesi”, Prof. Dr. Coşkun Külür’e 65. Yaş Günü Armağan Kitabı, İrfan Yayınevi, Ed:  M.B. Durmuşoğlu, A. Beşkese, B. Beşkese, Y.İ. Topçu, İstanbul, sh:28-34.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.     BOZBURA, F.T., BEŞKESE, A., ÖZGÜN, Ç., 2008. Kritik Görevlerde Yer Alan Uzmanların Tur Planlamalarının Genetik Algoritma Yardımı ile Modellenmesi, 28. Ulusal Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-2 Temmuz. (Bildiri Özeti)

E2.     ÖZGÜN, Ç., BOZBURA, F.T., BEŞKESE, A., 2008. Bilgi Yöneticilerinin Kariyerinde Başarılı Olmsk İçin Gerekli E.M. Programlarının Önceliklendirilmesi, 28. Ulusal Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiriler CD’si, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-2 Temmuz.

E3.     ÖZGÜN, Ç., BOZBURA, F.T., BEŞKESE, A., 2008. Türkiye’de Elektrikli ve Elektronik Aygıt Atıklarının Yönetimi ve Etkin Model Seçimi, 28. Ulusal Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiriler CD’si, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-2 Temmuz.

E4.     BEŞKESE, A., 2000. Ulusal Kalite Ödülümüz İçin Alternatif Bir Model, 9. Ulusal Kalite Kongresi Bildiriler ve Özgeçmişler CD’si, İstanbul, 21-22 Kasım.

E5.     CEBECİ, U., BEŞKESE, A., İMAMOĞLU, S., 1998. Türkiye’deki Kuruluşların Kalite Yapıları, ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Araştırması, 7. Ulusal Kalite Kongresi Tebliğler ve Özgeçmişler Kitabı, 11-12 Kasım, İstanbul, sh:207-211.

E6.     BEŞKESE, A., CEBECİ, U., 1997. Türkiye’deki Kuruluşların Kalite Profillerinin Ana Hatlarıyla Belirlenmesi, 1. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 30-31 Ekim, İstanbul, sh:160-163.

E7.     BEŞKESE, A., BEŞKESE, B., 1997. İstatistiksel Kalite Kontrol Uygulamalarının Genel Kalite Kriterlerine Etkileri, 1. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 30-31 Ekim, İstanbul, sh:76-79.

E8.     BEŞKESE, B., BEŞKESE, A., 1997. Kalite Kontrol Uygulamalarında İstatistiksel Teknikler, 1. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 30-31 Ekim, İstanbul, sh:72-75.

E9.     CEBECİ, U., BEŞKESE, A., 1996. Türkiye’de Hizmet Sektöründe ISO 9000 ve TKY Uygulamaları İlişkisi, 5. Ulusal Kalite Kongresi Özgeçmişler ve Tebliğler Kitabı, 13-14 Kasım, İstanbul, sh: 892-899.

E10.  CEBECİ, U., BEŞKESE, A., 1996. Ülkemizde Hizmet Sektöründe ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları, 18. Ulusal Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-25 Ekim, İstanbul, sh: 208-211.

E11.  BEŞKESE, B., BEŞKESE, A., ÜLENGİN,F., 1996. Etkin Bir Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Araştırması, 18. Ulusal Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-25 Ekim, İstanbul, sh: 365-368.

E12.  BEŞKESE, A., 1995. Türkiye’de ISO 9000, Toplam Kalite Kontrol ve Kalite Çemberi Uygulamaları, 4.Ulusal Kalite Kongresi Özgeçmişler ve Tebliğler Kitabı,  8-9 Kasım, İstanbul, sh:138-147.

 

 

Sayfa içeriğine geri dönüş

 


Dernek Üyelikleri

 

Uluslararası Ergonomi Derneği üyeliği.

Ulusal Ergonomi Derneği’nin kurucu üyeliği.

Entelektüel Sermaye Gelişim Derneği

 

Sayfa içeriğine geri dönüş


Linkler

 

Bahçeşehir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü

İTÜ İşletme Fakültesi

Fenerbahce Spor Kulübü

ScienceDirect

 

 

Sayfa içeriğine geri dönüş 

 İletişim Bilgileri

Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, 34353 İstanbul Türkiye

Telefon: (212) 381 05 61

                             E-mail: ahmet.beskese@bau.edu.tr
 

Sayfa içeriğine geri dönüş